15 Ιαν 2008

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ !


Μέ τήν συνδρομή τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ξεκίνησαν στό Ἱ. Ναό μας μαθήματα πρώτων βοηθειῶν. Ἡ συμμετοχή εἶναι καλή - πενῆντα συνολικά ἐνορῖτες παρακολουθοῦν τά μαθήματα χωρισμένοι σέ διαφορετικές ὁμάδες. Ἡ συνολική διάρκεια εἶναι 12 ὧρες καί ὑπεύθυνη διδασκαλίας εἶναι ἡ ἐξαιρετική νοσηλεύτρια τοῦ Ε.Ε.Σ. Ἀμαλία Λεντζῆ. Εὐχαριστοῦμε πολύ !

Δεν υπάρχουν σχόλια: