1 Ιαν 2009

ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ


Διοργανώσαμε στό Ναό μας μιά συνάντηση μέ θέμα τό Χριστόψωμο. Ὁμιλήτρια ἡ καλή πρεσβυτέρα Γεωργία Κοφινᾶ, γνωστή ἀπό τό βιβλίο της μέ τίς παραδοσιακές νηστίσιμες συνταγές.


Ἡ Γεωργία Κοφινᾶ ἀσχολεῖται μέ τήν Ἑλληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ἔχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σχετικά μέ αὐτό στά ΜΜΕ καί ἔχει συνεργαστεῖ μέ τίς ἐκδόσεις Ἀκρίτα ὡς σύμβουλος καί μεταφράστρια παιδικῶν βιβλίων. Τά τελευταία τρία χρόνια, διδάσκει παραδοσιακή μαγειρική σέ σχολή τουριστικῶν καί ξενοδοχειακῶν ἐπαγγελμάτων.
Μέ χαρά προσφέρθηκε νά μιλήσει στήν ἐκδήλωσή μας.

Πολλές ἐνορίτισσες διαφόρων ἡλικιῶν συμμετετεῖχαν στήν ἐκδήλωση, πού ἐκτός ἀπό τά ἱστορικά, περιελάμβανε πρακτική ἐφαρμογή, γιά τήν παρασκευή καί τήν διακόσμηση τοῦ χριστόψωμου.
Οἱ ἐνορίτισσες χωρίστηκαν σέ ὁμάδες καί ζύμωσαν καί διακόσμησαν τά Χριστόψωμα. Στό τέλος ἀκολούθησε κέρασμα. Ἰδού τά ἔργα τῶν χειρῶν τους. Καί τοῦ χρόνου...