12 Δεκ 2017

Εκδήλωση αφιερωμένη στους εθελοντές του Ναού μας

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο του Ναού μας μουσική εκδήλωση για τους εθελοντές που διακονούν στον Ναό μας. 

Μουσική έπαιξαν ο Στέλιος Γκρέκας στα πλήκτρα και η Αναστασία Χριστινάκη στο τραγούδι, οι οποίοι με την καταπληκτική απόδοση και ερμηνεία τους κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα όλωνΗ δασκάλα Αγγελική Καψωμενάκη  αφηγήθηκε ένα χριστουγεννιάκτικο διδακτικό παραμύθι στους παρευρισκόμενους αδελφούς του Ναού μας


Τέλος, ο Αύγουστος Ψυλλάκης και το νέο συγκρότημά του έπαιξαν και τραγούδησαν έντεχνα ελληνικά τραγούδια που ξεσήκωσαν την ενορία

12 Νοε 2017

Βιβλιοπαρουσίαση στον Ναό μας31 Οκτ 2017

Εκδήλωση για τον Παπαδιαμάντη


Την Δευ­τέ­ρα 30 Ο­κτω­βρί­ου στο κα­τά­με­στο Πνευ­μα­τι­κό κέν­τρο του Ι.Ν. Παμ­με­γί­στων Τα­ξια­ρχών Μο­σχά­του, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε έ­να ξε­χω­ρι­στό α­φι­έ­ρω­μα στον "Ά­γιο" των Ελ­λη­νι­κών γραμ­μά­των, τον Α­λέ­ξαν­δρο Πα­πα­δι­α­μάν­τη.

               Η ε­νο­ρια­κή συν­τρ
ο­φιά πα­ρου­σί­α­σε το δι­ή­γη­μα "Έ­ρως -Ή­ρως" σε μια πο­λυ­θε­μα­τι­κή πα­ρά­στα­ση, με α­φή­γη­ση α­πό την η­θο­ποι­ό Μα­ρί­α Κά­τσε­νου και πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή και τρα­γού­δια (με στί­χους παρ­μέ­νους α­πό το κεί­με­νο) α­πό τον συν­θέ­τη Γιά­ννη Πι­σι­μί­ση. Τρα­γού­δη­σε η Α­να­στα­σί­α Χα­τζη­παύ­λου ε­νώ ταυ­τό­χρο­να υ­πήρ­χε προ­βο­λή ει­κό­νων που ό­ρι­ζαν τους χώ­ρους και τα πρό­σω­πα, ε­πι­λεγ­μέ­να α­πό πα­λι­ές φω­το­γρα­φί­ες της Σκιά­θου.

               Ο π. Χρι­στό­δου­λος Μπί­θας έ­κλει­σε την βρα­διά με μια μι­κρή α­νά­λυ­ση του δι­η­γή­μα­τος και της προ­σω­πι­κό­τη­τας του κυρ Α­λέ­ξαν­δρου. 
-->

1 Ιουν 2017

Προσκυνηματική εκδρομή στην Κύθνο

 

Και φέτος πραγματοποιήθηκε, συν Θεώ, η προσκυνηματική εκδρομή του Ναού μας από τις 26 μέχρι 28 Μαΐου 2017.


Επισκεφτήκαμε την όμορφη Κύθνο και μείναμε στον παραδοσιακό οικισμό των Λουτρών.


Φτάσαμε στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κανάλας όπου τελέσαμε παράκληση.


Εσπερινός το Σάββατο στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος της χώρας.


Ακολούθησε βόλτα στα όμορφα σοκάκια της χώρας της Κύθνου.


Την Κυριακή πρωί τελέσαμε την Θεία Λειτουργία στο όμορφο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων στα Λουτρά. 
Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε συζήτηση με αφορμή το νέο βιβλίο "Το Συναξάρι της ομορφιάς" και την Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε ομιλία από τον π. Χριστόδουλο και ακολούθησε συζήτηση σχετική με το θέμα της ευαγγελικής περικοπής.

Και του χρόνου!!!